I Himmelpartner bibelskole er vi veldig glad for at vi har venner, og mennesker over hele landet. Det er viktig for oss å prøve å tilrettelegge for at alle som vil, skal kunne få en mulighet til å følge vår skole. Derfor tilbyr vi også vår deltid/ kveldsbibelskole til deg via nett, slik at du kan følge undervisningen, uansett hvor du bor. Vi anbefaler deg selvfølgelig å delta fysisk på skolen dersom du kan det!

Vårt nettilbud vil naturlig nok ikke kunne ivareta alle områder som deltidsskolen gjør, men vi tror allikevel at det er en fantastisk mulighet til å «logge-inn» med ditt digitale nærvær. På denne måten håper vi at mange flere vil få muligheten til å bli en del av det Gud gjør i vår bibelskole i denne tiden.

Sticky_Note_White.I01.png

18:00 - 19:30:         Bønn og lovsang 
                                Undervisning
19:30 - 20:00:        Pause

20:00 - 20:45        Undervisning
20:45 - 20:55         Pause
20:55 - 21:30          Undervisning


 

Timeplan

Untitled-1.jpg
Olav.png

Deltid på nett

Sticky_Note_White.I02.png

Flere spørsmål?

Prisen for nettskolen er den samme som deltidsskolen, 550kr/mnd.

Du får tilgang til vår digitale løsning, hvor du også vil ha all undervisningen tilgjengelig i ditt digitale arkiv, slik at du kan se den når du vil. Du får også mulighet til å være med på zoomsamlinger hvor vi bygger felleskapet mellom elevene. 

Dersom dere som ektepar ønsker å bli med begge to, er månedsprisen 825kr/mnd (halv pris for ektefellen), og begge får sin egen digitale tilgang.

Det er viktig for oss som skole å få registrert begge to i skolens register.

Alle nett-elever, vil ha mulighet til å møte fysisk på skolen i Grimstad, begrenset til 2 x pr. Semester. En fantastisk mulighet for deg som bor langt borte!