logo.png

Publisert 20.08.22

H. Bibelskole

Vi ønsker velkommen til alle som måtte ønske å gå vår bibelskole, men som ikke har mulighet til å komme til Grimstad! I dette nettstudiet får du følge vår heltidsskole gjennom livesendinger, i tillegg til et nærmere felleskap med andre nettelever gjennom zoom 🎉

Introduksjon

Ønsker du å sette av et år til Gud hvor du kan styrke dine bibelkunnskaper og la deg bli inspirert og tatt videre i din kristne tro, og dette over nett?  Da er Heltid på nett på Himmelpartner Bibelskole noe for deg! 

Morgensamling
 

Hver skoledag i Grimstad innledes med en times bønn og lovsang. Du som nettelev inviteres inn på denne samlingen 3 morgen hver uke. 

Ulike lovsangsledere leder oss i lovsang, og samlingen består ellers i bønn for konkrete behov og betjening der nådegavebruk er sentralt. 

Skjermbilde (104)_edited.jpg

Zoomsamlinger

Hver uke samles vi via nettplattformen: Zoom. Her legger vi mye vekt på samtale rundt undervisning, og praksis. En vesentlig del av bibelskole er å praktisere det vi lærer. Her er Zoom-plattformen et godt redskap der vi som lærere kan betjene dere, og dere kan lære ved å betjene hverandre. 

Arbeidsoppgaver/lese bøker
 

I løpet av skoleåret jobber elevene med arbeidsoppgaver som er knyttet til litteratur som leses, og til den undervisningen som man går gjennom. Skolen er i utgangspunktet fleksibel når det gjelder om du følger sendingene live eller i opptak i ettertid. Det eneste du må følge i real-tid er den ukentlig Zoom-samlingen. Denne samlingen er i utgangspunktet hver onsdag kveld mellom klokka 20 og 21:30, men dette tidspunktet kan bli endret. 

Samlinger i Grimstad

 

Ca hvert kvartal har vi en hel helg sammen i Grimstad. Det vil si fire samlinger i løpet av et bibelskoleår. To av disse helgene faller sammen med konferanser i Himmelpartner, og to av dem er bare samlinger for heltids-elevene på nettskolen. På samlingene som kun er for nettskolen vil det bli fokus på sosialt felleskap, praksis, bønn og betjening, i tillegg til noe undervisning. 

Kostnad

Månedlige avgift for Heltid på nett er kr 1500,-. ( 15 000 i året). 

Undervisning:

 

Hver uke får du fire bolker med undervisning á 3 leksjoner per bolk. Hvis du har anledning og vil se dette direkte, vil det sendes hver mandag til onsdag formiddag, samt hver torsdag kveld. Det er i disse undervisningsbolkene du får undervisning i hovedtemaene på Himmelpartner Bibelskole. 

Av temaer du får kan vi nevne: 

Guds Ord (9 leksjoner), Den Hellige Ånd og nådegavene (12 leksjoner), Identiteten i Kristus (15 leksjoner), Forsoningen (15 leksjoner), Guds rike (9 leksjoner), Romerbrevet (15 leksjoner), Bibelen (15 leksjoner), Johannes Åpenbaring (15 leksjoner), Det profetiske (15 leksjoner), Misjon og evangelisasjon (15 leksjoner), Bønn (12 leksjoner)og Menighet (15 leksjoner).

Skjermbilde (103)_edited.jpg