Heltidstilbudet er selvfølgelig juvelen i kronen på Himmelpartner bibelskole. Vi gleder oss stort til å ta imot deg, sammen med en fantastisk gruppe elever fra  forskjellige steder i Norge. Her ser du timeplanen for en vanlig skoledag.

 

Vi begynner hver dag med å søke Gud sammen gjennom lovsang, bønn og tilbedelse. Dette tror vi er helt avgjørende for å skape en atmosfære av tro og forventning som vil legger grunnleggende for hele skoledagen. Timeplanen som er satt er mer et utgangspunkt enn en fast bestemt plan. Vi skal ha en del gjestelærere i løpet av skoleåret hvor vi henter inn menn og kvinner fra både inn- og utland, som gjør at skoledagene kan se annerledes ut. 

Sticky_Note_White.I01.png

08:30 - 09.30:        Bønn og lovsang
09:30 - 09:45:        Pause

09:45 - 10:30:         Undervisning
10:30 - 10:45:          Pause
10:45 - 11:30:           Undervisning
11:30 - 11:45:            Pause
11:45 - 12:30:           Undervisning

Timeplan

NB: HUSK Å SPISE NOE
I LØPET AV PAUSENE!!

Untitled-1.jpg
Håkon.png

Heltidsskole

Sticky_Note_White.I02.png

Flere spørsmål?

Torsdag kveld er det kveldsbibelskole for de som går på vårt deltidstilbud. Disse kveldene er også en del av heltidstilbudet slik at det totale timeantallet på fulltid blir 15x45min/uke. Her blir det anledning for praktisk hjelp i form av lovsang, lydmiksing, data/livestream, foto og flere plattformer som blir gjort rede for på skolen.

 

Prisen for deltagelse på vårt heltidstilbud er 1500kr/mnd. Hver dag vil du som elev ha mulighet til å kjøpe lunsj i kantinen som ligger rett ved skolens område. Vi er overbevist om at dette er vårt beste alternativ, og at det vil legge grunnlaget for at vi sammen, skal få ett fantastisk skoleår hvor Gud kommer til å forvandle mennesker.