Vidar Røed har Master i teologi fra Ansgar Teologiske høyskole, og har tidligere vært pastor i Froland Misjonskirke. Vidar hører hjemme i Froland, er gift med Sandra, og sammen har de to barn. Han har vært mangeårig bibellærer i Arken, Sverige, og bringer altså mye erfaring fra både skole og menighet med seg inn i Himmelpartner. Å se mennesker og tjenestegaver finne sin plass og å gi rom for det, er viktig for Vidar og noe du kommer til å merke i bibelskolen. Han har en smittende tro på kraften i Guds Ord og ett stort hyrdehjerte, som kommer til å strekke seg langt for å skape det absolutt beste miljøet for deg i bibelskolen, der du kan vokse i trygghet.

Image - Vidar.png

Vidar Røed

Inge Røysland, er rektor for og grunnlegger av Himmelpartner bibelskole, pastor i menigheten Moria, og leder av misjonsorganisasjonen Himmelpartner. Han er gift med Eva, har sin base i Froland, og sammen har de fire barn. Den apostoliske salvelsen og tjenesten  som Inge bærer, gjør at hans undervisning inneholder mange ulike sider, som strekker seg over ett stort spenn. Gjennom sin mangeårige tjeneste både i inn og i utland, har Inge tilegnet seg mye erfaring, kunnskap og åpenbaring. Hans trygghet og autoritet i lederskap og tjeneste vil merkes i bibelskolen. Inge brenner for å utruste både denne og neste generasjon for denne tiden. Inge kommer til å hjelpe deg og utfordre deg til å ta nye skritt i ditt liv med Jesus.

Inge Røysland

Inge.png

Thomas Johannessen er gift med Kari, bosatt i Froland, og sammen har de 3 barn. Han har tidligere jobbet flere år i Filadelfia Arendal, og har vært pastor i Pinsekirken Elim Evje. Thomas har selv ett sterkt vitnesbyrd om hvordan Gud grep inn i hans liv, og bærer derfor en sterk tro på åpenbaringen av Guds rikes hemmeligheter, i vår tid og i våre personlige liv. Han er lidenskapelig opptatt av å lede deg til en personlige åpenbaring av Jesus,  og vise deg at alle kan kjenne Gud og oppdage Guds Rikes hemmeligheter. En atmosfære av tro og forventning, og ett miljø der du kan vokse i dine gaver og gjøre erfaringer med Gud kommer til å være viktig for Thomas, i bibelskolen.

old-photos-on-brown-wooden-table-background-2021-04-02-20-06-35-utc.png

Thomas 
Johannessen

IMG_2942.JPG
Untitled-1.jpg
Inge.png

Møt lærerne