top of page

Vidar Røed har Master i teologi fra Ansgar Teologiske høyskole, og har tidligere vært pastor i Froland Misjonskirke. Vidar hører hjemme i Froland, er gift med Sandra, og sammen har de to barn. Han har vært mangeårig bibellærer i Arken, Sverige, og bringer altså mye erfaring fra både skole og menighet med seg inn i Himmelpartner. Å se mennesker og tjenestegaver finne sin plass og å gi rom for det, er viktig for Vidar og noe du kommer til å merke i bibelskolen. Han har en smittende tro på kraften i Guds Ord og ett stort hyrdehjerte, som kommer til å strekke seg langt for å skape det absolutt beste miljøet for deg i bibelskolen, der du kan vokse i trygghet.

Vidar Røed

Inge Røysland, er rektor for og grunnlegger av Himmelpartner bibelskole, pastor i menigheten Moria, og leder av misjonsorganisasjonen Himmelpartner. Han er gift med Eva, har sin base i Froland, og sammen har de fire barn. Den apostoliske salvelsen og tjenesten som Inge bærer, gjør at hans undervisning inneholder mange ulike sider, som strekker seg over ett stort spenn. Gjennom sin mangeårige tjeneste både i inn- og i utland, har Inge tilegnet seg mye erfaring, kunnskap og åpenbaring. Hans trygghet og autoritet i lederskap og tjeneste vil merkes i bibelskolen. Inge brenner for å utruste både denne og neste generasjon for denne tiden. Inge kommer til å hjelpe deg og utfordre deg til å ta nye skritt i ditt liv med Jesus.

Inge Røysland

Noen gjestelærere

Eva Røysland

Eva Røysland

Forkynner

Marcus Holm

Marcus Holm

Profet, bibellærer

Annie Schaug

Annie Schaug

Forkynner

Marita Orevi Tornes

Marita Orevi Tornses

Forkynner, evangelist

Svein Egil Fikstvedt

Svein Egil Fikstvedt

Forkynner,  evangelist

Steinar Lofnes

Steinar Lofnes

Pastor, bibellærer

Daniel Haddal

Daniel Haddal

Forkynner, evangelist

Martin Reen

Martin Reèn

Forkynner

bottom of page