top of page
Fil sg.jpg
Himmelpartner Bibelskole er en nyoppstartet skole som nå har eksistering i 3 år. Skolen er til gjennom den evangeliske organisasjonen Himmelpartner, hvor Inge Røysland er leder. Han fikk en tiltale fra Gud om å starte et kraftsenter hvor bibelskole skulle være en viktig bit i puslespillet. Noen år senere ble denne tiltalen en virkelighet. 

Visjon

Målet med bibelskolen er å utruste mennesker til den store høsten som vi leser om i Matteus 9:37-38:

"Da sa han til disiplene sine: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!".

Gud har lagt noe spesielt ned i hver enkelt av oss og vi ønsker å hjelpe deg ut det som ligger på ditt liv. Denne verden trenger apostlene, profetene, lærerne, hyrdene, evangelistene og alt Guds folk til å ta sin plass og stå opp i den siste tid som vi lever i. Vi tror at et sterkt fundament i Guds Ord og å praktisere det er nødvendig for å oppnå det potensiale hver enkelt har i seg. Vil du være en som sier: "Herre, her er jeg, send meg"?


Praktisk informasjon

Vi er lokalisert i Grimstad som ligger i Agder. 

bottom of page