top of page

Heltid i Grimstad eller på nett

Oppdatert: 6. jun. 2023

Himmelpartner bibelskole har både et første og et andre år. Man må ha gått første året på heltid for å kunne komme inn på andre året heltid.


Vi har undervisning både i Grimstad og på nett. Det betyr at du kan bli boende og evt. ha jobb ved siden av skolen og samtidig melde deg som heltidselev på vår Online-linje. Da har du anledning til å følge undervisningen enten i nå-tid eller se den på opptak. Dette gjør vi for at fler skal kunne få mer bibelundervisning og bli bedre kjent med Bibelen og Jesus.


Som elev både i Grimstad og på Online vil du kunne bli en del av og tilhøre bibelskolen på en konkret og nær måte. I tillegg til at Grimstad-elevene opplever skolens miljø som en viktig del av skoleåret, får vi gode tilbakemeldinger fra Online elever om at de også kjenner denne gode tilhørigheten selv om de ikke sitter fysisk tilstede i Grimstad.


All undervisning får du tak i via linker i en app eller på elev-nettsiden vår. På denne nettsiden/appen, vil du kunne sende meldinger til lærere og andre elever og der vil vi kommunisere all annen informasjon også.Sted:


Grimstad i Agder. Adr. Grooseveien 36


Kostnad:

kr. 1900 ,- pr. mnd + evt. frivillige misjonsturer og konferanser. Skolen er ikke tilskuddsberettiget fra staten, det betyr at du ikke kan få studielån når du går her.


Skoledagen:


Mandag til torsdag starter kl. 8:30 med morgensamling.

Undervisning fra kl. 9:30 med pauser frem til 12:30.

Hver torsdag kveld er det kveldsundervisning i Oslo fra kl. 18.00 – 21:30 (inkl. pauser) og dette blir over nett for de fleste.

Online-linjen får tilbud om å delta på en zoom-samling, 1,5 time, en kveld i uken. Der treffer man lærere og frivillig stab på bibelskolen.


HVIS DU ER heltid Online-elev er du alltid velkommen til å være tilstede på undervisningen i Grimstad.


Elev-oppgaver:


Hvert kvartal får elevene en oppgave som skal leveres inn skriftlig. Vi anbefaler også 4 bøker i løpet av skoleåret, som elevene skal lese og skrive kort resyme av.


Misjonsturer og praksis:


Som heltidselev vil du få mulighet til å være med på misjonstur/er til utlandet. I skoleåret 22/23 fikk elevene tilbud om å være med til Ungarn og Kenya. Alle elever som har vært med på slike turer opplever det som spennende og lærerikt.

Vi har også hatt team som har reist ut til menigheter i rimelig nærhet av skolen for å ha møter.dette er en mulighet for elevene ved skolen til å praktisere.

Hvis du er heltidselev er det også mulighet for å tjene på ulike måter inn i menigheten Moria og ifbm. tilrettelegging og gjennomføring av konferanser i regi av Himmelpartner.


Tilrettelegging:


Vi er en bibelskole som i stor grad forsøker å legge til rette for de elevene som på ulike måter har begrensninger når det gjelder helse. Det betyr at du kan gå her uten at du skal måtte kjenne på et press om å prestere når det gjelder fremmøte og innleveringer av oppgaver. Snakk gjerne med oss om din situasjon, så finner vi gode løsninger for deg.

984 visninger

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


Hadde vært gøy å blitt utfordret på noe

Like
bottom of page